• ويوضح النص

  • ويوضح النص

تقدیر از سالمندان نمونه به مناسبت هفته تکریم منزلت سالمندان

به مناسبت هفته تکریم از منزلت سالمندان با حضور دو نفر از اعضا بنیاد فرزانگان بهارستان سلامت خانم مولایی و  آقای خراسانی در بهزیستی شهرستان کرمان از سالمندان نمونه تقدیر به عمل آمد .

434323502 152086

 

435503270 51320

434329198 152757

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه در دوران سالمندی و بازنشستگی با همکاری کانون بازنشستگان و تامین اجتماعی

430503725 76201

431806715 46501

430505354 75873

430512062 74625

“بنیاد فرزانگان” و باشگاه سالمندی ایجاد می شود

 


 
 به گزارش مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی دکترعلی ربیعی درباره این نشست که باحضورنمایندگان دستگاه های مرتبط ، رئیس سازمان بهزیستی کشور و رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان درمحل وزارت تعاون،کارروفاه اجتماعی برگزارشد گفت : لازم است هم وطنان توجه کنند که موضوع سالمندی مساله ای است که پیش رو خواهیم داشت وباید بیش از گذشته به آن توجه کنیم.

درآینده نزدیک با افزایش سالمندان روبرو هستیم
وی اظهارکرد: درحال حاضرحدود ۷میلیون و ۵۰۰ هزار نفر یعنی نزدیک به ۱/۹ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند. اما باید توجه کنیم که این رقم در سال ۱۴۰۰ بلافاصله به ۱۲ درصد و در سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمند کشور به ۲۵ درصد می رسد.
بنابراین جامعه ، خانواده ،مبلمان شهرها و… باید برای روبروشدن بااین تعداد سالمند در آینده نزدیک آمادگی های بیشتری داشته باشند.از لحاظ حقوقی نیز گاهی اوقات در زمینه سالمندان دچارضعف هایی هستیم ومتاسفم که امروز اخبارزیادی از گوشه و کنار می رسد که سالمندان را کنار خیابان گذاشته اند و به نوعی با موضوع سالمند آزاری مواجه هستیم که این امر نیزدرموضوعات امروز گنجانده شد.
درمجموع ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، درمانی و از همه مهم تر آمادگی های روانی باید برای زندگی سالمندان بررسی شودکه این موارد امروز در این نشست به تفکیک بیان وبررسی شدند.
 
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی ادامه داد: دبیرخانه شورای ملی سالمندان درسازمان بهزیستی کشور مستقربوده وامروز سازمان بهزیستی موظف شد که دبیرخانه را به طور فعال تشکیل دهد ودرشورای عالی رفاه مصوبات را به تصویب برسانیم.

 
تفاوت سالمندان آینده با امروز
دکترربیعی خاطرنشان کرد: درآینده سالمندان با طول امید به زندگی بیشتروباسواد ترخواهند بود و این ازنکات قابل توجه است و سالمندان ازلحاظ مباحث اجتماعی متفاوت خواهند بود.
با یک تقسیم بندی سالمندی مواجه هستیم که شامل سالمندان جوان، میانه و پیر هستند که مداخله برای هریک از آنان نیازمند سازوکارخاص خود است .
 
زنانه شدن موضوع سالمندی
وی اشاره کرد: به ازای هر صد نفر مرد سالمند ۱۰۷ زن سالمند درکشور وجود دارد و متاسفانه در استان های کم برخورداراین تعداد در حال افزایش است. سالمندان زن تنها، سه برابر سالمندان مرد تنها هستند .زنانه شدن سالمندی و به ویژه با تجردی که امروز داریم موضوع سالمندی در آینده با ابعاد پیچیده تری پیش روی ما خواهد گذاشت.
دکترربیعی ادامه داد: درباره شاخص هایی از درآمد و سلامت، شامل امید به زندگی و متوسط عمر، بازنشستگی ، رفاه سالمندی،  پوشش های حمایتی و شاخص های توانمندی که مشارکت سالمندان و برخوردای آنان از آموزش و تحصیل ،مشارکت محیط توانمند ساز  وفعالیت های اجتماعی، امنیت فیزیکی و مشارکت محیطی که سالمندان در آن زندگی می کنند مطالعاتی انجام داده و وضعیت کشورمان را در هریک سنجیده ایم.
خوشبختانه در شاخص محیط توانمند ساز که بیشتر به سرمایه اجتماعی برمی گردد دردنیا وضعیت خوبی داریم اما متاسفانه در برخی از شاخص ها شرایط ما پایین تر است. درشاخص سلامت نیز اوضاع خوبی داریم.
درتلاش هستیم خانه های امید را در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ بسازیم  و به سمن های بازنشستگی و سالمندی که در هرشهری وجود دارد تحویل دهیم تا این اماکن به محلی برای گفت و گوی اجتماعی سالمندان تبدیل شود.
وی بااشاره به حضورنماینده شهرداری تهران درنشست گفت: شهرداری تهران خود کارتی را برای سالمندان ابداع کرده است که چنانچه وزارت کشور موافقت کند این کارت ها درسراسر کشور دردسترس سالمندان قرارمی گیرد. همچنین از آنجایی که سالمندان بچه های مدرسه ای ندارند می توان با پیش بینی بار مالی بسته سفری برای این قشر ازافراد  جامعه درروزهای کم سفرتر سال شامل تخفیف های هتل و …درنظر گرفت.
 
آموزش سالمندان درچند بعد
 دکترربیعی اضافه کرد: دراین نشست آموزش سالمندان در سه قسمت تعریف شد . یکی از ابعاد این آموزش ها برای افرادی است که پنج سال مانده تا بازنشسته شوند به این ترتیب که پودمان هایی تعریف شده که به تصویب شورای عالی اداری می رسانیم و اجرایی می شود.
این پودمان ها آماده شده وبا دستگاه های مرتبط مذاکرات اولیه انجام شده است .آموزش های آمادگی به دوران سالمندی (پیشگیرانه) برای سالمندان نیزدرنظرگرفته شده است که امید می رود با همکاری مطبوعات و صدا و سیما ادامه پیدا کند.
قراراست درسازمان بهزیستی کشورخط تلفن خاصی برای مشاوره سالمندان  درزمینه آموزش های حقوقی، پیشگیرانه و جنبه های مختلف را پوشش دهد. جهت گیری دولت درحال حاضر آموزش بی سوادان زیر۵۰ سال است که ایده خوبی هم بود اما شواهد نشان می دهد اگرسالمندان بالای ۵۰ سال نیزبا آموزش خواندن و نوشتن درجامعه حضورپیدا کنند وضعیت مناسب تری خواهند داشت . توصیه می کنیم که این امر برای بالای ۵۰ ساله ها نیز انجام شود.
 
درحال حاضرکانون های بازنشستگی درکشور وجود دارد اما علاوه بر آن  “بنیاد فرزانگان” که به نوعی سازمانی مردم نهاد برای سالمندان به شمارمی رود برای همه استان ها  پیش بینی شد ه است.
در حال حاضر۱۳ استان دارای این نوع بنیادها هستند و همان طور که معاون اول رئیس جمهورموافقت کرده است دربنیاد فرزانگان سالمندان درکنار استانداری ها در برخی از تصمیمات مربوط به خود مشارکت کنند .همچنین قرارشد برای استفاده از انرژی این افراد درزمینه مقابله با آسیب های اجتماعی نیز از سالمندان بهره ببریم. به بنیاد فرزانگان بسیار امیدوارهستم ومعتقدم که این بنیاد به علاوه کانون های بازنشستگی بتوانند در کنار خانه های امید گفت و گوهای بزرگ انجام دهند وخدمات خود را به وسیله این افراد  ارائه بدهند.
 
مراکز نگهداری از سالمندان بی بضاعت و دارای بضاعت
 
وی اظهار امیدواری کرد که هیچ سالمندی چه با بضاعت و چه بی بضاعت به خانه سالمندان سپرده نشود اما با این حال قرارشد رئیس سازمان بهزیستی کشور برنامه ریزی هایی انجام دهد که سالمندان بی بضاعت زندگی راحت تری داشته باشند و بتوانیم با خانواده هایشان مذاکره کنیم که بخشی از تنهایی این افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور با خانواده هایشان بگذرانند و مراکز نگهداری را توسط بخش خصوصی گسترش دهیم و تسهیلاتی به آنان ارائه دهیم و درهزینه های مشارکت کنیم که دربخش خصوصی نیز سالمندان بیشتر نگهداری شوند.
 
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی گفت: درحال حاضر ۱۸ هزار سالمند نیازمندمطلق درمراکزشبانه روزی بهزیستی نگهداری می شوند و به دنبال این هستیم که بابرنامه ریزی های بیشتر مراکز روزانه ای مانند باشگاه های سالمندی راه اندازی کنیم که این افراد تحت پوشش قراربگیرند. ازچند ماه پیش این امر به شکل پایلوت آغاز شده وحدود۵ هزار نفر از این باشگاه های استفاده می کنند.
 
دکترربیعی افزود : شورای عالی شهرسازی نیزباید قواعد و دقت بیشتری داشته باشند تا حرکت سالمندان در شهر روان تر شود.
 
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی گفت : نکته قابل توجه این است که از این تعداد سالمندان بالغ بر حدود ۶میلیون و ۱۰۰ هزار نفرتحت پوشش ما هستند بیش از۴میلیون بازنشسته داریم و بیش از ۲میلیون سالمند نیز تحت پوشش نهادهای حمایتی ما هستند یعنی نزدیک به ۹۰ درصد جمعیت سالمند کشوربه نوعی زیرپوشش وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی هستند که فرصت خوبی برای حمایت از این اقشار به شمار می رود.  
 
آغاز گام اول غربالگری آلزایمر
وی تصریح کرد : گام اول برای غربالگری آلزایمر نیزدرصندوق بازنشستگی کشوری برداشته و سند غربالگری آلزایمردرسازمان بهزیستی کشور آماده شده است .بنابراین  ۱۰ درصد باقی مانده سالمندان که بیرون از پوشش ما هستند با این ترتیب حمایت می شوند. گفتنی است در این نشست گزارش های مبسوطی  از وضعیت سالمندان و فعالیت های  مرتبط آن  درکشور ارائه شد.

برگزاری نشست تخصصی طرح توانمندسازی زنان سالمند

نشست تخصصی طرح توانمند سازی زنان سالمند با حضور دکتر فرید براتی و خانمها خرم ،افتخارو کارشناسان سالمندان تمامی استانها یک و دوم آذر در اصفهان برگزار گردید.

نماینده بنیاد فرزانگان استان کرمان طی گزارشی اعلام داشتند که 5000نفر را شناسایی و آموزش داده اند.

426008010 62589

426201668 62382

426207222 63154

برگزاری جلسه طرح توانمند سازی زنان سالمند

جلسه طرح توانمند سازی زنان سالمند با حضور معاونت محترم توانبخشی و کارشناسان بهزیستی شهرستان و استان و آقای دکتر ابراهیمی رئیس بنیاد فرزانگان درتاریخ 95/3/12 در محل بنیاد فرزانگان تشکیل گردید.

 IMG 20160601 090848

 

IMG 20160601 090914

 

IMG 20160601 100429

آخر الأخبار


Warning: Creating default object from empty value in /home1/baharest/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /home1/baharest/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /home1/baharest/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111
سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این‌‌که ، به ارائه توصیه‌‌هایی برای حفظ سلامت سالمندان از...
lari-baharestan-salamat-ir
  مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: در پنج شهرستان در استان کرمان محیط دوستدار سالمند طراحی شده که...
dostar-salmand-baharestan-salamat-ir
  جلسه مشترک ستاد مناسب سازی و شورای سالمندی استان به ریاست محمد جواد فدائی استاندار و با حضور...
dostar-salmand-kerman-baharestan-salamat-ir

WhatsApp Image_2019-12-08_at_09.28.49

ورود اعضا